Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів метаСкачати 62.21 Kb.
НазваТема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета
Дата конвертації14.12.2013
Розмір62.21 Kb.
ТипДокументи
ua-znatok.com > Література > Документи

Тема. БУДОВА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ВІРУСІВ

Мета:

 • сформувати поняття про віруси як неклітинні форми життя;

 • ознайомити з особливостями життєдіяльності вірусів;

 • вчити учнів характеризувати хімічний склад та будову вірусів;

 • розвивати логічне мислення, вміння використовувати знання з інших предметів (хімії) для аналізу біологічних явищ, творчі здібності учнів;

 • виховувати культуру здоров’я як складову загальної культури людини.

Основні поняття і терміни: бактеріофаг, мозаїчна хвороба, вірусологія, прості та складні віруси, неклітинні форми життя.

Обладнання: презентація «Віруси та їхня будова», таблиця «Віруси», роздаткові картки, комп’ютер, ППЗНЗ «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 клас», відео фрагменти «Будова і розмноження вірусів».
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів (Самостійна робота).

1. Заповніть таблицю. Особливості будови клітин прокаріот та еукаріот.

Ознаки

Прокаріоти

Еукаріоти

1. Зовнішня клітинна мембрана

2. Ядро вкрите ядерною мембраною

3. Генетичний апарат

4. Ендоплазматична сітка

5. Рибосоми

6. Клітинний центр

7. Мітохондрії

8. Комплекс Гольджі

9. Лізосоми

10. Джгутики

Є

Немає

Одна нитка ДНК

Немає

Є

Немає

Немає

Немає

Немає

Є

Є

Є

Парні хромосоми

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Мотивація вивчення теми. У пам'яті людства є багато прикладів, від яких холоне в жилах кров. Достатньо згадати епідемії чуми, холери, віспи та інших інфекцій. Відомо, що тільки у ХІV столітті "чорна смерть" - бубонна чума - викосила від чверті до третини населення Китаю, Індії, Європи. Але навіть письменники-фантасти не змогли передбачити, що наприкінці другого тисячоліття нашої ери виникне така загроза для людства. Що в глибини людського організму проникне не випромінювання атомного реактора чи космосу, не новий пестицид, а представник мікросвіту – убивця, який неминуче приведе зараженого ним до загибелі.

Здогадались, про що йде мова?

Так, цей убивця – вірус СНІДу.

Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ «Організмовий рівень організації життя». Тема «Неклітинні форми життя»

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про:

 • віруси, пріони, їхню будову, життєві цикли;

 • роль вірусів і пріонів у природі й житті людини;

 • профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних хвороб людини.

Навчитеся:

 • обґрунтовувати способи боротьби з вірусними захворюваннями;

 • застосовувати знання про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних хвороб людини, тварин, рослин;

 • дотримуватися правил поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Вірусологія. Історія вивчення вірусів. Праці Д.І.Івановського (випереджальне завдання).

 2. Гіпотези походження вірусів. (Дискусія).

Є різні гіпотези походження вірусів:

 • Віруси виникли з клітин, які втратили більшість органел. Гіпотеза доказів не має.

 • Віруси виникли в прадавні часи незалежно від клітин, використовуючи їхні можливості для перетворення енергії та синтезу білків. Більшість вчених схиляється до цієї гіпотези (на її користь з’являється все більше доказів, зокрема щодо еволюції РНК).

 • Віруси як ділянки спадкового матеріалу клітин набули здатність існувати самостійно.

А до якої гіпотези ви більш схиляєтеся? Відповідь обгрунтуйте

 1. Неклітинні форми життя — віруси, їх місце в системі органічного світу. Особливості будови.

 2. Особливості будови бактеріофага.

Будову бактеріофагів вивчали здебільшого на прикладі фагів серії Т кишкової палички. Такий вірус складається з розширеної головки, що містить ДНК, оболонки з порожнім стрижнем всередині, який нагадує розтягнуту пружину, та хвостових ниток. Крім того фаги можуть мати простішу будову — ниткоподібні, а також у вигляді кристалів ікосаедричної та октаедричної форми.

Через 25 років після відкриття вірусів, канадський учений Фелікс Д'Ерел, використовуючи метод фільтрації, виявив нову групу вірусів, що уражують бактерії. Їх так і назвали — бактеріофагами (або просто фагами).

Застосування у медицині

Властивість бактеріофагів руйнувати бактерії використовується для попередження і лікування бактеріальних захворювань. Через 10-15 хвилин після введення бактеріофагів в організм збудника чуми, черевного тифу, дизентерії, сальмонельозу вони знешкоджуються. Але в цього методу є серйозна вада: імунна система людини сприймає фагів як інфекцію та знешкоджує їх раніше, ніж вони уразять хвороботворних бактерій. Крім того бактерії більш мінливі (у плані захисту від фагів) ніж бактеріофаги, тому бактеріальні клітини швидко стають нечутливими до фагів.

III. Закріплення знань учнів

 1. Чому віруси вважають неклітинною формою життя?

 2. Яке значення для складного віруса має мембрана, що оточує білкову оболонку?

 3. *Обґрунтувати твердження «Віруси перебувають на межі між живою та неживою природою» (Жоден з відомих вірусів не проявляє ознак життя, перебуваючи поза організмом-хазяїном, і не може жити, подібно до бактерій, на спеціально приготованому культуральному середовищі. Виникає питання: чи є віруси живими організмами або все ж таки дуже складно влаштованими молекулами? (Один з видатних вірусологів У. М. Стенлі висловив таку думку: вірус — це істота, що має властивості речовини, і водночас речовина, що має властивості істоти. Про те, що віруси живі, свідчать дві найважливіші характеристики їх життєдіяльності. По-перше, це здатність до розмноження, а по-друге, це здатність до змінення спадкового матеріалу, тобто здатність еволюціонувати. Як уже зазначалося, вірус не може існувати поза організмом-хазяїном, точніше, поза клітиною-хазяїном, і його здатність до розмноження відрізняється від такої у бактерій, рослин, тварин або будь-яких інших організмів. Для розмноження бактеріофаг, наприклад, має потрапити в клітину бактерії та використати її білоксинтезувальний апарат для утворення власних молекул. Приблизно через півгодини бактеріальна клітина розривається, і з неї виходить майже 200 нових бактеріофагів.

Про те, що віруси неживі, свідчить дивний факт, описаний Стенлі в 1935 році. Учений експериментував із вірусом тютюнової мозаїки (тим самим, який відкрив Івановський) і виявив, що він здатний кристалізуватися подібно до молекул білка або сахарози з їхніх розчинів. Вірус, що кристалізується, може зберігатися невизначено довго, не проявляючи ознак життя, але якщо ввести його в лист тютюну, він відразу починає розмножуватися! Таким чином, віруси можна вважати своєрідним містком між живою і неживою природою.)

Експрес тест

 1. Вказати, які організми належать до неклітинних форм життя: а) віруси; б) бактерії; в) фаги; г) ціанобактерії; д) пріони.

 2. Наука, яка вивчає віруси називається: а) вірусологія; б) віріонологія; в) ембріологія; г) валеологія.

 3. Існування вірусів довів учений: а) Л. Пастер; б) І.І. Мечников; в) Д. Й. Івановський; г) Дж. Уотсон; д) Ф. Крик.

 4. Хімічні речовини, що не входять до складу вірусу, - це: а) білки; б) ДНК; в) РНК; г) АТФ; д) ліпіди. При потраплянні вірусу в клітину в ній синтезуються: а) антитіла; б) інтерферони; в) гормон.

 5. Складова вірусу, що має антигенні властивості, - це: а) білки оболонки; б) РНК; в) ДНК; г) ліпіди.

 6. Вказати, які складові можуть містити віруси: а) цитоплазму; б) зовнішню мембрану; в) молекулу нуклеїнової кислоти; г) капсид (білкову оболонку).

IV. Підсумок уроку

«Рефлексія»

 • Що нового ви дізналися на уроці?

 • Де ви зможете застосувати отримані знання у житті?

 • Що сподобалося на уроці?

Домашнє завдання. Вивчити §32 у підручнику, відповісти на запитання.

Творче завдання. Поміркуйте. Будова вірусних частинок значно простіша, ніж клітин еукаріотів і прокаріотів. Чи могли віруси з’явитися раніше організмів, які мають клітинну будову?

Література

 1. Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл.

 2. П. Г.Балан, Ю. Г. Верес, В. П.Поліщук. Біологія: 10 клас. :Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл.

 3. Бригідир Г. З., Гайда Г. В., Галашин О. Я. та ін.. Біологія 10-11 клас. Поурочне планування. Конспекти уроків. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2000. – 208 с.

 4. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи /Авт.-упоряд.: О. В. Данилова, С. А. Данилов. – 2-е вид., перероб. – К.: Генеза, 2004. – 176 с.

 5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вірус

 6. http://edu.gymnasia.com.ua/mod/resource/view.php?id=440Тема. БУДОВА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ВІРУСІВ

Мета:

 • сформувати поняття про віруси як неклітинні форми життя;

 • ознайомити з особливостями життєдіяльності вірусів;

 • вчити учнів характеризувати хімічний склад та будову вірусів;

 • розвивати логічне мислення, вміння використовувати знання з інших предметів (хімії) для аналізу біологічних явищ, творчі здібності учнів;

 • виховувати культуру здоров’я як складову загальної культури людини.

Основні поняття і терміни: бактеріофаг, мозаїчна хвороба, вірусологія, прості та складні віруси, неклітинні форми життя.

Обладнання: презентація «Віруси та їхня будова», таблиця «Віруси», роздаткові картки, комп’ютер, ППЗНЗ «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 клас», відео фрагменти «Будова і розмноження вірусів».
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів (Самостійна робота).

1. Заповніть таблицю. Особливості будови клітин прокаріот та еукаріот.

Ознаки

Прокаріоти

Еукаріоти

1. Зовнішня клітинна мембрана

2. Ядро вкрите ядерною мембраною

3. Генетичний апарат

4. Ендоплазматична сітка

5. Рибосоми

6. Клітинний центр

7. Мітохондрії

8. Комплекс Гольджі

9. Лізосоми

10. Джгутики

Є

Немає

Одна нитка ДНК

Немає

Є

Немає

Немає

Немає

Немає

Є

Є

Є

Парні хромосоми

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Мотивація вивчення теми. У пам'яті людства є багато прикладів, від яких холоне в жилах кров. Достатньо згадати епідемії чуми, холери, віспи та інших інфекцій. Відомо, що тільки у ХІV столітті "чорна смерть" - бубонна чума - викосила від чверті до третини населення Китаю, Індії, Європи. Але навіть письменники-фантасти не змогли передбачити, що наприкінці другого тисячоліття нашої ери виникне така загроза для людства. Що в глибини людського організму проникне не випромінювання атомного реактора чи космосу, не новий пестицид, а представник мікросвіту – убивця, який неминуче приведе зараженого ним до загибелі.

Здогадались, про що йде мова?

Так, цей убивця – вірус СНІДу.

Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ «Організмовий рівень організації життя». Тема «Неклітинні форми життя»

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про:

 • віруси, пріони, їхню будову, життєві цикли;

 • роль вірусів і пріонів у природі й житті людини;

 • профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних хвороб людини.

Навчитеся:

 • обґрунтовувати способи боротьби з вірусними захворюваннями;

 • застосовувати знання про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних хвороб людини, тварин, рослин;

 • дотримуватися правил поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Вірусологія. Історія вивчення вірусів. Праці Д.І.Івановського (випереджальне завдання).

 2. Гіпотези походження вірусів. (Дискусія).

Є різні гіпотези походження вірусів:

 • Віруси виникли з клітин, які втратили більшість органел. Гіпотеза доказів не має.

 • Віруси виникли в прадавні часи незалежно від клітин, використовуючи їхні можливості для перетворення енергії та синтезу білків. Більшість вчених схиляється до цієї гіпотези (на її користь з’являється все більше доказів, зокрема щодо еволюції РНК).

 • Віруси як ділянки спадкового матеріалу клітин набули здатність існувати самостійно.

А до якої гіпотези ви більш схиляєтеся? Відповідь обгрунтуйте

 1. Неклітинні форми життя — віруси, їх місце в системі органічного світу. Особливості будови.

 2. Особливості будови бактеріофага.

Будову бактеріофагів вивчали здебільшого на прикладі фагів серії Т кишкової палички. Такий вірус складається з розширеної головки, що містить ДНК, оболонки з порожнім стрижнем всередині, який нагадує розтягнуту пружину, та хвостових ниток. Крім того фаги можуть мати простішу будову — ниткоподібні, а також у вигляді кристалів ікосаедричної та октаедричної форми.

Через 25 років після відкриття вірусів, канадський учений Фелікс Д'Ерел, використовуючи метод фільтрації, виявив нову групу вірусів, що уражують бактерії. Їх так і назвали — бактеріофагами (або просто фагами).

Застосування у медицині

Властивість бактеріофагів руйнувати бактерії використовується для попередження і лікування бактеріальних захворювань. Через 10-15 хвилин після введення бактеріофагів в організм збудника чуми, черевного тифу, дизентерії, сальмонельозу вони знешкоджуються. Але в цього методу є серйозна вада: імунна система людини сприймає фагів як інфекцію та знешкоджує їх раніше, ніж вони уразять хвороботворних бактерій. Крім того бактерії більш мінливі (у плані захисту від фагів) ніж бактеріофаги, тому бактеріальні клітини швидко стають нечутливими до фагів.

III. Закріплення знань учнів

 1. Чому віруси вважають неклітинною формою життя?

 2. Яке значення для складного віруса має мембрана, що оточує білкову оболонку?

 3. *Обґрунтувати твердження «Віруси перебувають на межі між живою та неживою природою» (Жоден з відомих вірусів не проявляє ознак життя, перебуваючи поза організмом-хазяїном, і не може жити, подібно до бактерій, на спеціально приготованому культуральному середовищі. Виникає питання: чи є віруси живими організмами або все ж таки дуже складно влаштованими молекулами? (Один з видатних вірусологів У. М. Стенлі висловив таку думку: вірус — це істота, що має властивості речовини, і водночас речовина, що має властивості істоти. Про те, що віруси живі, свідчать дві найважливіші характеристики їх життєдіяльності. По-перше, це здатність до розмноження, а по-друге, це здатність до змінення спадкового матеріалу, тобто здатність еволюціонувати. Як уже зазначалося, вірус не може існувати поза організмом-хазяїном, точніше, поза клітиною-хазяїном, і його здатність до розмноження відрізняється від такої у бактерій, рослин, тварин або будь-яких інших організмів. Для розмноження бактеріофаг, наприклад, має потрапити в клітину бактерії та використати її білоксинтезувальний апарат для утворення власних молекул. Приблизно через півгодини бактеріальна клітина розривається, і з неї виходить майже 200 нових бактеріофагів.

Про те, що віруси неживі, свідчить дивний факт, описаний Стенлі в 1935 році. Учений експериментував із вірусом тютюнової мозаїки (тим самим, який відкрив Івановський) і виявив, що він здатний кристалізуватися подібно до молекул білка або сахарози з їхніх розчинів. Вірус, що кристалізується, може зберігатися невизначено довго, не проявляючи ознак життя, але якщо ввести його в лист тютюну, він відразу починає розмножуватися! Таким чином, віруси можна вважати своєрідним містком між живою і неживою природою.)

Експрес тест

 1. Вказати, які організми належать до неклітинних форм життя: а) віруси; б) бактерії; в) фаги; г) ціанобактерії; д) пріони.

 2. Наука, яка вивчає віруси називається: а) вірусологія; б) віріонологія; в) ембріологія; г) валеологія.

 3. Існування вірусів довів учений: а) Л. Пастер; б) І.І. Мечников; в) Д. Й. Івановський; г) Дж. Уотсон; д) Ф. Крик.

 4. Хімічні речовини, що не входять до складу вірусу, - це: а) білки; б) ДНК; в) РНК; г) АТФ; д) ліпіди. При потраплянні вірусу в клітину в ній синтезуються: а) антитіла; б) інтерферони; в) гормон.

 5. Складова вірусу, що має антигенні властивості, - це: а) білки оболонки; б) РНК; в) ДНК; г) ліпіди.

 6. Вказати, які складові можуть містити віруси: а) цитоплазму; б) зовнішню мембрану; в) молекулу нуклеїнової кислоти; г) капсид (білкову оболонку).

IV. Підсумок уроку

«Рефлексія»

 • Що нового ви дізналися на уроці?

 • Де ви зможете застосувати отримані знання у житті?

 • Що сподобалося на уроці?

Домашнє завдання. Вивчити §32 у підручнику, відповісти на запитання.

Творче завдання. Поміркуйте. Будова вірусних частинок значно простіша, ніж клітин еукаріотів і прокаріотів. Чи могли віруси з’явитися раніше організмів, які мають клітинну будову?

Література

 1. Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл.

 2. П. Г.Балан, Ю. Г. Верес, В. П.Поліщук. Біологія: 10 клас. :Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл.

 3. Бригідир Г. З., Гайда Г. В., Галашин О. Я. та ін.. Біологія 10-11 клас. Поурочне планування. Конспекти уроків. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2000. – 208 с.

 4. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи /Авт.-упоряд.: О. В. Данилова, С. А. Данилов. – 2-е вид., перероб. – К.: Генеза, 2004. – 176 с.

 5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вірус

 6. http://edu.gymnasia.com.ua/mod/resource/view.php?id=440Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconТема: оксиди. Склад, назви, будова, фізичні властивості, поширеність...
Тема: оксиди. Склад, назви, будова, фізичні властивості, поширеність в природі, використання

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconЛекції та короткий зміст
Формування Землі та її будова. Хімічний склад Землі. Еволюція земної кори. Форми мінералів. Фізичні властивості мінералів. Класифікація...

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconТема : Неклітинні форми життя. Віруси, їх будова, життєві цикли
Навчальна: ознайомити учнів із неклітинними формами життя; розглянути особливості будови І життєві цикл вірусів; обговорити можливі...

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconТема: Неклітинні форми життя віруси
Мета: вивчити будову, властивості, механізм проникнення вірусів у клітину. З'ясувати роль вітчизняних вчених у розвиток вірусології....

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconТема. Сонце – найближча зоря. Мета
Сонця як космічного тіла: маса, густина, світність, сонячна стала, хімічний склад й стан речовини, магнітне поле; розглянути внутрішню...

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconУроку
Мета уроку: узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості; розвивати вміння порівнювати склад І властивості речовин,...

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconСолі, їх склад І назви, фізичні властивості солей
Мета: Розширити знання про класифікацію неорганічних речовин, їх номенклатуру на прикладі солей

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconУрок з хімії та основ здоров'я Тема. Фізичні й хімічні властивості...
Повторити особливості основних класів неорганічних речовин: визначення, класифікацію, властивості

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconТ. Торхова, доцент, к фармац н. Національна медична академія післядипломної...
Макроорганізм контролює склад мікрофлори за допомогою механічних, хімічних та неспецифічних І специфічних імунних факторів (3). Коли...

Тема. Будова, хімічний склад, властивості вірусів мета iconПрограми
Дидактичне забезпечення: плакати: «Види овочів» (по групам), зразки таблиць «Хімічний склад овочів», муляжі овочів, підручник

Додайте кнопку на своєму сайті:
документи


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
ua-znatok.com